Проекти

Реални проекти, извършени с WIngtra срещу задание

Земеделски имот до Долна Митрополия – 2.87 GSD – 508 снимки – 2 км2

Магистрала до Благоевград – 0.78 GSD – 895 снимки – 1 км2

Мина централна България – 2.46 GSD – 497 снимки – 2 км2

Бистрица – 1.95 GDS – 908 снимки – 1 км2

Благоевград – ЯФГ – 1.61 GSD – 867 снимки – 1 км2

Мина западна България – 1.81 GSD – 1600 снимки – 2 км2

Кариера централна България – 2.04 GSD – 710 снимки – 2 км2

Земеделска земя – 1.93 GSD – 1240 снимки – 2 км2

Мина западна България – 2.02 GSD – 668 снимки – 1 км2

Бивш военен полигон – 2.65 GSD – 1043 снимки – 2 км2

Напоителен канал – 1.77 GSD – 1822 снимки – 3 км2

Град – 2.76 GSD – 8250 снимки – 21 км2

Горска територия – 2.35 GSD – 986 снимки – 2 км2

Геодезическа снимка южна България – 1.86 GSD – 1578 снимки – 2 км2

Геодезическа снимка централна България – 1.66 GSD – 1511 снимки – 2 км2

Геодезическа снимка “недостъпна етническа махала” – 2.07 GSD – 484 снимки – 1 км2

Рехабилитация път район Варна – 1.11 GSD – 777 снимки – 1 км2

Село западна България (10м/с вятър) – 3.10 GSD – 854 снимки – 2 км2

Речни корита северозападна България – 4.5 GSD – 16000 снимки – 42 км2

Геодезическа снимка район Велико Търново – 2.10 GSD – 797 снимки – 1 км2