25дек.

Калирбиране на сензор за наклон при V90Plus и iRTK5 от Hi-Target

Пълната процедура по калибриране от youtube