25дек.

Проверка сензор за наклон на V90Plus и iRTK5

Във видеото можете да видите всички необходими стъпки