29окт.

V90 Plus кратка видео демонстрация

Малко повече детайли за стартиране на системата и малка част от способностите й.