29окт.

V90 Plus в гората! Работи и то как!

V90 Plus с контролер iHand20, полеви софтуер Hi-Survey Road на български език и мрежата за корекции на 1Yocto – комбинация, която ще Ви позволи да си свършите работата в условия, които “плашат” нашите конкуренти. BGS2005 – 4683105.8199 / 683984.8204 / 50.8898