24окт.

V100 и Hi-Survey Road в трудни условия

Снимки и Видео от наш клиент с V100 и Android контролер iHand20. Показана е функцията Прецизни точки (РГО) или Mapping Survey в полевия ни софтуер Hi-Survey Road, която е предвидена за RTK измерване. Тя отговаря на наредбата за РГО в България. Впечатляващото тук – координатите на точката измерени в RTK режим при тези условия се разминават от предварително прецизно изравнените й координати чрез post-processing с 1-2см. “Малкият” V100 съчетава в себе си най-висок клас BD970 платка, патентована антена и алгоритъм от Hi-Target, което го прави конкурент на най-високия клас ГНСС системи от другите производители. Ще се убедите сами, че V100 работи в условия, в които никой друг не успява.